Skolehistorie:      Degne og skoleholdere.
Opdateret d. 1.8.2020