Skolehistorie:      Kong Christian VI`s skoleforordning 1739.
Opdateret d. 1.8.2020