Infoteksafsnit D:          Landbrugsejendommenes historie:    Hjortsvang Kær.
                         


Søndergaard Sorgenfri Hannesvad Østengaard Ubenævnt Ubenævnt Hosekræmmer Ejendom Ubenævnt Mariendal Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt

Denne webside er en del af Hjortsvang Museums Infotek!