Infoteksafsnit C:          Landbrugsejendommenes historie:    Linnerup.
                         


Flengegaard Tvillinggaard Ballehøj Ubenævnt Linnerup Overgaard Grøndamsgaard Vestergaard Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Ubenævnt Slotsgaard Døjgravhus Linnerup Vestergaard Linnerup Skovgaard Ubenævnt

Denne webside er en del af Hjortsvang Museums Infotek!