Forord:

Nu om dage går børnene i Linnerup Sogn i skole enten i Aale eller Tørring.
Sådan var det ikke fra begyndelsen af folkeskolens tid i Danmark i 1700-tallet og de første godt 200 år frem imod vores egen tid.
Skolen i Hjortsvang begyndte i 1743 efter en sej og langsommelig start under yderst beskedne forhold.


Kildematerialer til skolehistorien:

Mange af de oplysninger, der i dag findes om Hjortsvang Skole i Linnerup Sogn, har vi fra to forhenværende lærere, nemlig Jørgen Svenstrup, som var lærer her fra 1885 til 1917, og Jens Kristensen, lærer her fra 1917 til 1944.

I en gammel embedsprotokol fra Hjortsvang Skole, som dækker tidsrummet 1900-1932, har Svenstrup omkring år 1900 beskrevet den række begivenheder, der førte til skolevæsenets begyndelse her i sognet.
Lærer Kristensen har skrevet endnu flere oplysninger, både i embedsproto­ kollen og i flere håndskrevne kladdehæfter. Blandt dette materiale findes der virkelig gode oplysninger i den fra Vrads Herreds Provste-arkiv gengivne "Hjortsvangdegnen Daniel Been 's Indberetning 1772".

De øvrige oplysninger har lærer Kristensen fundet i mange forskellige kilder, f.eks. ved at kontakte forhenværende læreres efterkommere. Han har også studeret litteratur som bl.a. "Borbjerg Sognehistorie", Wulff: "Vendelbo og Aalborg Stifts Historie", Thylands historiske Aarbog: "De gamle Degne" v. Severin Christensen, Storgaard Pedersen: "Hardsyssels Aarbog", Anders Uhrskov: "Fynbo, Jyde og Sjællandsfar" og Evald Tang Kristensen: "Folkeminder".

Oplysninger om Svenstrupperne er fundet dels i Hjortsvang Museums hæfte nr. 5 af Gudrun Andersen, side 19-24, i skolens embedsprotokol og i to gamle aviskronikker fra 1929 og 1930 (som desværre ikke har forfatterens navn).
I Linnerup-Hammer Kommunes sogneforstander protokol 1882-1913 og Hjortsvang Museums hæfte nr. 9 om Hjortsvang By er der fundet en del. Endelig fandtes oplysningerne om lærere og lærerinder i tiden efter Svenstrup-lærerne hos Jens Lykke Kristensen, Eva Tha­ gaard Andersen og Christian Dahlgaard.

Ved hjælp af dette materiale, samt nogle mundtlige oplysninger, kan der nu gives en fremstilling af både folkeskolens begyndelse i Danmark og skolens historie i Hjorts­ vang gennem 230 år.

Ved kommunesammenlægningerne i 1970 overalt i Danmark blev Linnerup-Hammer Kommune en del af Tørring-Uldum Kommune. Det havde til følge, at Hjortsvang Skole blev nedlagt i 1973.


Opdateret d. 28.7.2020