"Østerskovgaard", Kodamvej 1, Hjortsvang.
Matr. nr. 13a m. fl., Hjortsvang By.   Ejer: Jens Markussen.
Denne webside er en del af Hjortsvang Museums Infotek!