Blev ved udskiftningen i 1791 flyttet fra sin oprindelige plads, der var en del af den oprindelige herregård "Lønsgaard".Østerskovgaard 1947.


Da Lønsgård eller Lensgårde, som den nu kaldes, blev udskiftet, måtte de to fæstebønder afgive en del jord. De havde hver godt 5 tdr hartkorn. Lensgårde hørte da under Hvolgård, og Kruuse ville have, at alle hans fæstebønder i samme by skulle have ens hartkorn. For Hjortsvangs vedkommende blev det til 4-0-0-0 tdr. hartkorn til hver gård.

Jens Rasmussen, der den 26/8 1774 giftede sig med Poul Christensens enke Anne Mortensdatter, var den sidste fæstebonde i den halvgård i selve Lensgaarde, som han havde fæstet, antagelig efter sin fader Rasmus Clausen, og han havde som skik og brug var, sin moder Kirsten Jensdatter på aftægt.

Ved udskiftningen blev jordene samlet i større enheder, men mange havde alligevel både toftejord, hede, mose og eng, så alt lå ikke samlet på et sted. For Lensgårdes bønder gjaldt det også, at de skulle flytte deres gårde ud på marken. Dette kunne jo ikke lade sig gøre fra den ene dag til den anden, derfor går der da også nogle få år, før gårdene kom til at ligge, på deres nuværende pladser.
Det var Jens Rasmussen der var fæster på gården ved udskiftningen. Men det bliver ikke ham, der køber gården til selveje, han overlader gården til Søren Frederiksen,og får selv skøde på et mindre sted "Seelhøj" kaldet den 13/6 1795 af hartkorn 0-3-1-3/4. Anne Mortensdatter dør som aftægtskone den 16/3 1822, 83 år gammel og Jens Rasmussen dør 3 måneder senere som aftægtshusmand den 26/6 1822, 79 1/2 år gammel.

Søren Frederiksen blev trolovet med Maren Poulsdatter den 11/4 1789. Datter af Poul Christensen og født på Lensgårde den 28/5 1769.
Deres børn:
Anne Cathrine blev døbt 20/6 1789. Jens Rasmussen står fadder til dette barn.
Et dødfødt barn den 6/3 1791.
Else Sørensdatter blev døbt den 25/8 1793, hun blev senere gift med Nicolai Sveistrup i Sønder Tinnet.
Frederik Sørensen blev døbt 21/2 1796. Han blev gårdejer på l3b.
Poul Sørensen blev født den 7/3 1798. Han blev gift med Birthe Hansdatter, og de får senere 13a.

Maren Poulsdatter dør 32 år gammel den 7/5 1800, og Søren Frederiksen gifter sig igen med Karen Christensdatter fra Hedegård i Ejstrup sogn. Hun dør den 5/12 1835, 76 år gammel. Søren Frederiksen dør 30/12 1842, 83 år gammel. Der oplyses ved hans død, at han er født i Tinnet.

I 1791, da forslaget til udflytningen af de 2 Lensgårde forelå, var det Jens Rasmussen, der var fæster, men den 13/10 1792 får Søren Frederiksen tilsagn om, at han kan få bygningshjælp på 50 rigsdaler til udflytning mod at stille antagelig kaution for at hans gård inden en vis tid, skal være udflyttet og med 42 fag hus forsvarligt opført. Han kaldes på dette tidspunkt for selvejer. Skødet er tinglæst 9/1 1793.

Den 20/1 1793 sendes følgende brev:

Fra Søren Frederiksen i Hjortsvang, er hertil indkommen Underlagt Caution. Paa Grund hvoraf, han underdanigst beder, at Deres Høj Velbaarenhed ville have den Naade for ham, at give ham Anvisning, til den hannem af Rentekammeret tilstaaede Bygnings Hielps Oppebørsel, da det, formedelst den lange Vej til de Steder hvorfra han skal have materialerne, og andre af Udflytningen foraarsagede Hindringer, ikke er ham muelig, at faa Bygningerne opført forinden i Cautionens bestemte Tid m.m. Det er en ligesaa redelig som flittig og stræbsom Bonde. Hans Forratning ville lide meget, i Fald han ikke fik den Ansøgte Understøttelse.
Jeg indstiller derfore underdanig til Deres Høy Welbaarenhed, om han ikke maae Bønhøres.

Catrinedall.

den 20de Jann: 1793.

Paa Hr. Landsdommer og Herredsfoged Hoffs Vegne og i hans lovlige Fraværelse

Underdanigst.

Buxlund.


Det har sikkert været en stor omvæltning for de familier, der skulle flytte deres gårde ud. Man kan jo spekulere på, hvorfor Jens Rasmussen ikke ville flytte gården, men i stedet køber et husmandssted. Han var dog kun i 40 års alderen, men der kan jo være mange grunde; som ingen i dag kender til.

Søren Frederiksen får skøde den 27/7 1791, og flyttede derefter gården, hvis hartkorn var 4-0-0-0. + skovskyld 0-0-1-1. Tinglæst 9/8 1797.

Han sælger til Jens Pedersen et sted på hartkorn 1-2-3-0. + skovskyld l 1/3 hartkorn, dateret den 13/6 1795, tinglæst 25/11 1801.

Senere køber Søren Frederiksen den 13/6 1796 et sted Skovborg kaldet af degnen Jens Andersen af hartkorn 0-7-1-1 3/4.

Den 25/3 1828 får sønnen Poul Sørensen den del af gården, der i 1846 får matrikel nr. 13a, mens broderen Frederik Sørensen kort efter får den del der får matriklen 13b.

Poul Sørensen gifter sig med Birthe Hansdatter fra Vonge, født ca. 1797. Hun døde den 17/9 1878. 81 år gammel. Poul Sørensen dør som aftægtsmand hos svigersønnen Jens Jensen Markussen den 14/4 1879, 80 år gammel.
Deres børn var:
Maren Poulsdatter født 26/2 1830, hun blev gift med Jens Jørgensen på 14a.
Hans Poulsen født 11/4 1832, han blev gift med Maren Sørensen.
Johanne Mølgaard Poulsdatter født 5110 1834, hjemmedøbt. Døde før dåbens konfirmation.
Søren Sørensen Poulsen født den 1 1/11 1835.
Anne Johanne Poulsen født den 18/3 1838, blev gift med Jens Jensen Markussen fra 10a.
Maren Povelsen født den 24/5 1841. død 13/9 1855. 14 år gammel.
Ved hendes dåb skrev præsten Maren Povelsen, ved hendes død Karen Poulsen.Maren Poulsdatter.Jens Jensen Markussen er født 15/4 1836 i Hjortsvang Østergård, matrikel l0a. Han blev gift med Anne Johanne Poulsen den 13/4 1866 og fik skøde på hendes fødehjem den 3/6 1866. Han døde den 18/1 1913 og hun den 9/4 1923 i matr. nr. li i Hjortsvang, hos sønnen Karl.


 
Anne Johanne Poulsen og Jens Jensen Markussen.


Deres børn var:
Markus Markussen født 18/1 1868. gift med Ane Andersen, fik 17a.
Poul Christian født 18/4 1870. Gift med Kirsten Pedersen, fik 16a.
Birthe Marie født 22/5 1873. gift med Hans Christian Christiansen på 12a.
Jørgen født 21/4 1875, gift med Karen Sofie Jacobsen, fik hans fødehjem 13a.
Karl født 28/12 1877. gift med Hansine Johanne Henriette Pedersen, fik li og 13L.
Marie Andrea født 1/9 1880, gift med Niels Kristian Andersen fra 17a. 
Ane Andersen og Markus Markussen.

 
Kirsten Pedersen og Poul Chr. Markussen.

 
Birthe Marie Markussen og Hans Christian Christiansen.

 
Karen Sofie Jacobsen og Jørgen Markussen.

 
Hansine og Karl Markussen.

 
Marie Andrea Markussen og Niels Kristian Andersen.

Jens Jensen Markussen køber den 22/6 1866 matrikel 5e, og den 15/1 1873 matrikel 26a. senere sælger han 13k til Niels Sørensen på 26d. l3e og 13m sælges til Christen Frederiksen på matrikel 29b.

Jørgen Markussen får skøde på l3a, l3e og 26a med kirkeskat og på 5e af Tørring den 4/7 1902. 13L af hartkorn 0-0-0-2 3/4 til Jens Jensen Markussen med fri adkomst den 20/2 1935 til KarI Markussen fra li.

Jørgen Markussen gifter sig med Karen Sofie Jacobsen fra Tamdrup, født 11/7 1881, død 14/5 1963. Jørgen Markussen døde 20/2 1945.
Deres børn er:
Jens født den 25/11 1907, død 22/12 1928.
Gunnar født 3/4 1909, han døde ugift den 13/6 1989.
Agnes født den 17/2 1911.
Erling født 20/11 1914, gift med Maren Jensen.
Hakon født 31/12 1916, gift med Elly Pedersen (Skovborg)
Jonna født den 26/9 1922, gift med Knud Tage Lyder Andersen.


Erling Markussen overtog halvdelen af sit fødehjem, han blev gift den 28/3 1940 med Maren Jensen født 21/4 1916.

 
Maren Markussen og Erling Markussen.

Deres børn er:
Jens Jørgen Markussen født 8/6 1942, gift med Inger Selch Olesen født 8/2 1939.
Poul Markussen født 25/7 1946, gift med Karin Lykkegaard Hansen, født 24/5 1951.


Erling Markussen 1985.


Da faderen døde i 1945, blev Gunnar Markussen bestyrer for sin mor til 1954. Da kom Erling Markussen med sin familie hjem til gården, og brødrene drev den nu sammen til 1963. Nu blev der igen handlet inden for familien, idet Erlings søn Jens Jørgen købte sin farbrors andel af gården, som han nu drev sammen med sin fader til 1978, da Jens Jørgen også overtog faderens andel og blev eneejer.Jens Jørgen Markussen.


Jens Jørgen Markussen, der fra 1963 ejede halvdelen og fra 1978 blev eneejer af Østerskovgaard, blev gift den 11/3 1991, med Inger Selch Olesen. Hun er født 08/02 1939 og døde den 21/10 2012.
Parret drev i mange år sammen gården med Bed and Breakfast,og denne aktivitet fortsatte Jens Jørgen efter Ingerīs død i 2012.

Den 9/9 2013 tilskødes gården Jens Markussen, der er søn af Poul Markussen, og altså Jens Jørgen Markussens nevø.


Opdateret d. 25.5.2022