Forord:

På den jyske højderyg ved Gudenåens udspring finder man de to små sogne Linnerup og Hammer.
Tæt herved går to vejstrækninger, som har været af stor betydning for færdselen gennem Jylland langt tilbage i tiden: Hærvejen og Vejle - Viborg Landevej.

I ufredstider, under trediveårskrigen og igen under svenskekrigen fra årene 1618- 60, var befolkningen her på egnen, for en stor del som følge af nærheden til disse betydende veje, ofte udsat for endog meget grove overfald af de hærgende krigs­ folk, der ikke veg tilbage for røverier og ildspåsættelser. Det gik ud over både kirkerne, hvor der var sølvtøj at stjæle, og den almene befolkning, der blev udsat for tvungen indkvartering af de fremmede tropper.
I det følgende gives en oversigt over Linnerup Kirke og præsterne gennem tiden fra Reformationen i 1536 og frem til nutiden.

Artikelindhold:

"Linnerup Kirkes historie":  Sognets historie fra reformation til nutid.

"Bygningsbeskrivelse":  Kirkebygningens konstruktive detaljer.

"Inventar":  Kirkens inventar og

"Udsmykning":  Kirkens kalkmalerier, korbuemaleri og øvrig udsmykning.

"Kirkegården":  Kirkens omgivelser og gravpladser.

"Kirkens præster gennem tiden":  Sognepræsterne indtil 2020.


Kilder:

Linnerup Kirke og Præsterne gennem årene 1536 - 2020. Anders Bendt Andersen, Hjortsvang Museum.
Websiden Sogn.dk
Danmarks Kirker. Nationalmuseet.
Wibergs Præstehistorie.

Data:

Linnerup Sogn:
Hedensted Provsti.
Haderslev Stift.
Antal folkekirkemedlemmer: 289
Antal indbyggere:340


Opdateret d. 4.5.2020