Ejendomsfotoarkivet er et fotoarkiv fra Infoteket Hjortsvang Museum.
Arkivet indeholder luftfotos af landbrugsejendomme i Linnerup sogn, for de fleste ejendommes vedkommende året 1947.

Arkivet er under stadig opbygning, og vil blive tilgået løbende med nye fotos i den rækkefølge, de indgår.
Arkivets fotos er arrangeret efter postadresse fra vejnavnene i søgelinien.

Museets medlemmer og øvrige brugere af Infoteket kan få adgang til det arkiverede billedmateriale ved henvendelse til Infoteket på arkiv@hjortsvangmuseum.dk


Arkivet er udarbejdet på grundlag af et billedmateriale venligst stillet til rådighed af Det Kongelige Bibliotek.
Infoteket vil hermed kreditere biblioteket samt Sylvest Jensens Luftfoto for vores benyttelse af materialet.