Nielsen-arkivet er et fotoarkiv fra Infoteket Hjortsvang Museum.
Arkivet indeholder såvel personfotos som eksteriør- og interiørfotos.

Arkivet er under stadig opbygning, og vil blive tilgået løbende med nye fotos. I overensstemmelse EUs GDPR-regler og Datatilsynets bestemmelser, viser vi alle tilgængelige billeder såvel portrætter som situationsbilleder i Nielsen-arkivet. Vor forudsætning er, at alle billeder er personligt harmløse, men af historisk interesse for såvel samtid som fremtid. Alle billeder foreligger i det lokalhistoriske arkiv.

Skulle mod forventning personer have indsigelser mod Nielsen-arkivets visning af egne eller slægtninges fotos, bedes man henvende sig til arkivet på nedenstående mailadresse med en indsigelse, hvorefter billedet vil blive fjernet.

Arkivets fotos er arrangeret i alfabetisk orden efter forbogstav i navnet, og personen Niels Olsen skal således søges under >N< i søgelinien.

Museets medlemmer og øvrige brugere af Infoteket kan få adgang til det arkiverede billedmateriale ved henvendelse til Infoteket på arkiv@hjortsvangmuseum.dk


Arkivet er udarbejdet på grundlag af et utrætteligt udført arbejde af Ebba Nielsen, der har forestået scanning, digital affotografering og registrering af alle negativer.