Nielsen-arkivet er et fotoarkiv fra Infoteket Hjortsvang Museum.
Arkivet indeholder såvel personfotos som eksteriør- og interiørfotos.

Arkivet er under stadig opbygning, og vil blive tilgået løbende med nye fotos. I overensstemmelse EUs GDPR-regler og Datatilsynets bestemmelser, viser vi alle tilgængelige billeder såvel portrætter som situationsbilleder i
Nielsen-arkivet. Vor forudsætning er, at alle billeder er personligt harmløse, men af historisk interesse for såvel samtid som fremtid. Alle billeder foreligger i det lokalhistoriske arkiv.

Skulle mod forventning personer have indsigelser mod Nielsen-arkivets visning af egne eller slægtninges fotos, bedes man henvende sig til arkivet på nedenstående mailadresse med en indsigelse, hvorefter billedet vil blive fjernet omgående.

Arkivets fotos er arrangeret i alfabetisk orden efter forbogstav i navnet, og personen Niels Olsen skal således søges under >N< i søgelinien.

Museets medlemmer og øvrige brugere af Infoteket kan få adgang til det arkiverede billedmateriale ved henvendelse til Infoteket på arkiv@hjortsvangmuseum.dk


Arkivet er delvist udarbejdet på grundlag af et utrætteligt udført arbejde af Ebba Nielsen, der har forestået scanning, digital affotografering og registrering af alle negativer, museet har modtaget fra fotograf Gerda Jensen, Tørring.