"Vroldgaard" Bækvej 20, Hjortsvang.
Matr. nr. 8a, Hjortsvang By. Ejer: Den selvejende institution "Hjortsvang Museum".

Denne webside er en del af Hjortsvang Museums Infotek!