Adgang til Hjortsvang Museums Infotek:

Infoteket er lokalarkivets webbaserede base over lokale historiske data vedrørende personer, ejendomme, redskaber og maskiner, arbejdsmetoder m.v.

Infoteket er stedet, man besøger, hvis man er interesseret i Hjortsvangområdets historie og dets udvikling, eller man har sine rødder her. Infoteket formidler viden om personer, ejendomme m.v., og oplysningerne står til rådighed for alle. Infoteket er et dokumentationscenter hvor den lokale historie kan studeres, og man kan få forståelse for den tid, man lever i.
Infoteket lever således op til Hjortsvang Museums motto:

For at forstå nutiden -
skal du kende fortiden


Infoteket er programmeret touchbaseret til anvendelse på berøringsfølsomme skærme med en idealopløsning på 1920 x 1080 pixels, men kan anvendes på almindelige computere med input via tastatur og mus.
Skulle der under arbejdet med Infoteket konstateres uoverensstemmelser, supplerende- eller fejlagtige data og lignende, beder vi brugerne om at rette henvendelse til arkivet på nedenstående mailadresse med eventuelle korrektioner.


                                                                        Til hovedmenu:

Kontaktinformation: infoteket@lokalarkivet-hjortsvang.dk.                         Læs mere om Infoteket her:Kender vi ikke vore rødder, bliver vi åndeligt rodløse!
Lokalarkivet Hjortsvang Museum * Infoteket